Monthly Archives: January 2015

AKTIVNOSTI VIJEĆA RODITELJA U NAŠOJ ŠKOLI

Početkom školske godine u našoj školi konstituisano je Vijeće roditelja kojeg čini 28 roditelja, po jedan predstavnik iz svakog odjeljenja. Za predsjednika Vijeća roditelja imenovan je Raif Hasak, a već na prvoj sjednici Vijeće roditelja je usaglasilo plan rada za

SANACIJA KROVA NA PŠ NOVI MILJANOVCI

Dobra ideja i pravi ljudi čine velike stvari. Krajem mjeseca decembra završeni su radovi na sanaciji krova područne škole u Novim Miljanovcima ,a sredstva su obezbjeđenja apliciranjem projekta na USAID -ov poziv u mjesecu septembru.Realizacijom ovog projekta riješio se dugogodišnji