PRIPREME ŠAHISTA ZA TAKMIČENJE

U toku su pripreme šahovskih sekcija naše škole. Rukovodilac sekcije razredne nastave je učiteljica Ahmić Seida, dok je rukovodilac sekcije predmetne nastave nastavnik Mirsad Smajić. sah

sah1

sah2

sah4

sah5

sah6