OBAVIJEST RODITELJIMA ZA UPIS DJECE U PROGRAM OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA Z A DJECU U GODINI PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU

Prvi_razred_1

OBAVIJEST RODITELJIMA ZA UPIS DJECE U  PROGRAM OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  Z A DJECU U GODINI PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU

Na osnovu Obavijesti pristigle iz Ministarstva za obrazovanje , nauku, kulturu i sport Ze- do kantona obavještavamo sve roditelje da će se Upis djece koja će pohađati Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja  vršiti u periodu od 29.02- 08.03. 2016. godine  u centralnoj školi kod pedagoga ili sekretara škole.

Roditelji su dužni prilikom upisa donijeti :

  • Izvod iz matične knjige rođenih ( kopija)
  • Ljekarsko uvjerenje , isključivo za upis u predškolsku ustanovu.

( izvod iz matične knjige rođenih nije potrebno ovjeravati a ljekarsko uvjerenje je besplatno).

Prilikom upisa nije obavezan dolazak djeteta.  

O prvom roditeljskom sastanku kao i terminu početka realizacije programa roditelji će biti naknadno obaviješteni.

 

 

Miljanovci, 26.02.2016. godine                                            Uprava škole