SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

27SPISAK UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU

2016/2017. GODINU

Razred Spisak udžbenika
I BOSANSKI JEZIKMoja početnica- udžbenik+radna sveska- Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,Žarmen Hamidović; „ Vrijeme  Zenica, Nam Tuzla

MATEMATIKA

udžbenik+radna sveska- Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,Žarmen Hamidović; „ Vrijeme  Zenica, Nam Tuzla

MOJA OKOLINA-

Gabrijela Hrga, Muamer Tinjak, Vahida Kunovac; Vrijeme Zenica ,Nam Tuzla

MUZIČKA KULTURA

Refik Hodžić; Vrijeme Zenica ,Nam Tuzla

LIKOVNA KULTURA

Miralem Brkić; Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

ISLAMSKA VJERONAUKA

Begović Ibrahim; ”El-kalem”Sarajevo