PREDAVANJE ZA RODITELJE

AHMET4

PREDAVANJE ZA RODITELJ

gost predavač mr. sc. Ahmet Kantić, dipl. logoped

U sklopu Programa obilježavanja Dana škole, u petak 24.03. 2017. godine u Centralnoj školi upriličeno je predavanje za roditelje učenika od prvih do trećih razreda naše škole. Gost predavač je bio mr. sc. Ahmet Kantić- dipl. logoped sa temom: „ Govorno- jezičke poteškoće kod djece ranog školskog uzrasta“. Naime, Pedagoška služba škole je zajedno sa aktivom razredne nastave I-III razreda prepoznala potrebu za realizacijom ove teme jer smo svjedoci da se u prvi razred upisuje sve veći broj djece koja imaju poteškoću pri izgovoru pojedinih glasova, te je sve skromniji rječnik djece za što smatramo krivim sve veći porast igranja igrica, gledanja televizije- preko svake dozvoljene mjere – odnosno jednosmjernu komunikacije kojoj su djeca izložena. Roditelji su imali priliku da se upoznaju sa konkretnim primjerima- u kojim sve situacijama dijete može da ne izgovara jasno sve glasove, koji je postupak – način da se to ispravi , zbog čega djeca imaju sve skromniji rječnik, šta kao roditelji možemo i moramo poduzeti da spriječimo sve veći porast govorno-jezičkih poremećaja kod naše djece.

Na kraju je ostavljen i prostor da roditelji postave pitanje te da se informišu na koji način da dođu do logopeda , te da ne smije biti nikakvog straha , stida ili bojazni kod roditelja. Uloga logopeda je da pomogne djetetu da u što kraćem vremenskom periodu, otkloni poteškoće pri izgovoru i bez smetnji komunicira sa svojim vršnjacima.

 

Miljanovci, 27.03.2017.god.                 Pedagog škole: Brkić Aida, prof.

 

AHMET2

AHMET3AHMET5AHMET4